Uw belangen en die van uw kind staan voorop!

Zoals alle kinderdagverblijven (de Wet Kinderopvang stelt dit verplicht) heeft Vriendjes van Kockengen een Oudercommissie.
De Oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en de ouders die gebruik maken van het kinderdagverblijf.

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

De oudercommissie komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar en bespreekt de lopende zaken en punten die vanuit de ouders/verzorgers naar voren komen. Als ook de zaken die de directie met ons wil bespreken.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor ons, dan horen wij die graag. In de hal hangt een overzicht met de actuele oc leden. U kunt ons uiteraard persoonlijk aanspreken of mailen.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Oudercommissie

 Schrijf uw kind in»